Magyar Napló

Nemzetközi tanácskozás és Humboldt Kollégium a Magyar Tudományos Akadémián és a Magyar Nemzeti Múzeumban

Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában

Nemzetközi tanácskozás és Humboldt Kollégium a Magyar Tudományos Akadémián és a Magyar Nemzeti Múzeumban

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya által 2017. október 11–15. között rendezett tanácskozás egyik fő témája az akadémiai mozgalom 18. századi története, különös tekintettel a Magyar Tudós Társaság megalakulása (1825) előtti száz év kezdeményezéseire. A másik, ezzel szorosan összefüggő, súlyponti téma a hazai tudományos diskurzusban évtizedekig tabuként kezelt szabadkőműves páholyok, továbbá az irodalom- és nyelvápoló egyesülések, olvasókörök, gazdasági és hazafias egyesületek irodalmi és tudományos tevékenysége, eszmei törekvései, európai kapcsolatrendszere. Mindezek a társaságok befolyásolták a társadalom modernizációját, szolgálták a felvilágosult eszmék terjedését, s ösztönözték az irodalom és a tudományok fejlődését. A tanácskozás lehetőséget teremt történészek, filozófia-, irodalom- és művészettörténészek, könyv- és levéltárosok nemzetközi tapasztalatcseréjére, a különféle társaságtípusok és a tagok irodalmi, tudományos munkásságának bemutatására, az érintett szerzők, művek, könyvtári és múzeumi gyűjtemények komparatív vizsgálatára, nemzetközi kontextusba helyezésére.

A konferencia fő célja, hogy az eddiginél pontosabban meghatározza a közép-kelet-európai régió szerepét a társasági mozgalom európai történetében. Az előadások többek között foglalkoznak a szervezetek vitakultúrájával és válaszaival a felvilágosult abszolutizmus politikája által felvetett kérdésekre, tárgyalják irodalmi művek eddig kevésbé feltárt jelentésrétegeit, elemzik a tudományos, népszerű-tudományos diskurzusok irodalmi összetevőit, s feltárják a szabadkőműves szerzők műveiben található titkos társasági összefüggéseket. Külön előadások mutatják be például Kazinczy Ferenc, Aranka György, Pálóczi Horváth Ádám, Verseghy Ferenc, Brukenthal Sámuel és Batthyány Lajos szabadkőműves kapcsolatait, Bessenyei György és Péczeli József társaságait, Kalmár György levelezését, az erdélyi tudós társaságok és a szabadkőműves mozgalom viszonyát.

A tanácskozáson nyolc országból közel hatvan kutató vesz részt, a hivatalos nyelv az angol, a francia és a német. A szakmai programot nyilvános kísérőrendezvények egészítik ki: a Magyar Nemzeti Múzeum október 13-án 15 órakor megnyíló kamarakiállítása; valamint a Musica Historica zenekar és a Savaria Barokk Zenekar hangversenye 18. századi szabadkőműves vonatkozású zeneművekből az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók Termében, október 12-én 19 órakor. A részletes program az alábbi oldalon érhető el: http://iti.btk.mta.hu/images/Felvilagosult-tarsasagok-konferencia-2017oktober.pdf

További információval a rendezvény ideje alatt a helyszíneken Lengyel Réka tudományos munkatárs (lengyel.reka@btk.mta.hu) és Tüskés Gábor osztályvezető (tuskes.gabor@btk.mta.hu) áll rendelkezésre.

publikálta:
464 publikáció

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Vissza az oldal tetejére