Magyar Napló

Éghez ragadt művészet

Oláh Katalin Kinga szobrászművész portréja

(részlet)

Zsámbékon, a Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola nyüzsgő, kerengőszerű udvarán, a bejárati homlokzat előtt egy különös szobor ejti rabul először tekintetünket, majd belső figyelmünket. A klasszikus szépségű, kortárs öltözetben megjelenített, ülő ifjú szemét lehunyja, állát könyöklő bal kezével támasztja, jobb kezét a térdén nyugtatja. A tartás, az arckifejezés időtlen tisztasága, átszellemültsége, a befelé fordulás nyugalma és szelídsége egyaránt transzcendens indíttatású. A művészettörténetben járatos néző számára a plasztika egyszerre reflektál August Rodin Gondolkodójára és annak formai előképére, a Búsuló (Szomorkodó) Krisztus ikonográfiai típusára. Utóbbi – Passióképként – a Megváltó szenvedéseinek az ájtatosságot szolgáló megjelenítése. Azonban míg Rodin – az ikonográfiai hagyomány antitézisét megalkotva – az önmagát megváltó embert állítja elénk, Zsámbékon a művész a formát reszakralizálja. Míg Rodin szobra mezítelen – időn kívüliséget kívánva sugallni – ez a fiú öltözetében, megjelenésében a kortársunk. Lehet éppen egy szakiskolás, egy diák, vagy bárki közülünk: Valaki. Amint évszázadokon keresztül segítették a nehéz körülmények közt élő, egyszerű embereket a Búsuló Krisztus szobrok, hogy mellettük imádkozva belső nyugalmat és szeretetet lelhessenek, úgy kíván a művész kapaszkodót nyújtani a szoborral a fiataloknak – akikben reménye szerint ott él Krisztus –, hogy keresésére induljanak és megtalálhassák. Az alkotó őszintén megélt hitének és a szobrászi kifejezés ebből következő erejének eredményeként a mű hatása a kulturális előképek ismerete nélkül is rendkívüli: a drapéria kiérlelt formálása, az összefogott felületkezelés, a finom, érzékeny maszkrész. Az ábrázolás plasztikai „beszédmódja” XXI. századi, a figurális szobrászat útkeresésének egyik beteljesült kísérlete. A mű nézeteiben egyszerre monumentális, és közvetlenségével megteremti a befogadó személyes érintettségének lehetőségét.

Címke:
KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Vissza az oldal tetejére