Magyar Napló

Szárszó Kollégium. A népi mozgalom kora és fő kérdései konferencia

A Szárszó Kollégium a Hitel folyóirat, a Lakiteleki Népfőiskola és a Mika Sándor Egyesületközös, közös programsorozata, a Szárszó emlékezete 2018–2023 program oktatási felülete. A kollégium célja, hogy a magyar népi mozgalom kulturális és történelmi örökségéről szólókorszerű tudást hiánypótló módon bemutassa a felsőoktatásban tanuló fiatal értelmiségiek számára, és ezáltal segítsen megteremteni az 1943. évi szárszói konferencia 80. évfordulójára az egyetemi értelmiség körében a magyar népi mozgalomról szóló korszerű közbeszédet. A rendezvény a népi irodalom és kultúraszemlélet általános problémáiról, kutatásának legfontosabb és legfrissebb eredményeiről ad képet azzal a szándékkal, hogy a jelentkezők átfogó, alapozó szemléleti és módszertani tudást nyerjenek a XX. századi közép-európai kultúra egyik meghatározó jelenségéről, a magyar népi gondolatról. A képzés célja az is, hogy a következő években meghirdetni kívánt, tematikus műhelyek révén kialakuljon egy rendszeres keretek között képződő és utóbb alkotó tudományos és kulturális kör, amely a szárszói konferencia 80. évfordulójára a népi mozgalom szellemi örökségének méltó emléket állíthat egy nemzetközi tudományos projekt keretében. A műhelyben másfélórás előadások (speciálkollégiumok), kerekasztal-beszélgetések, művészeti előadás/filmklub és az elvonulást lehetővé tévő helyszín adta kötetlen lehetőségek segítik a témában való intenzív, dinamikus és interaktív elmélyülést.

A kollégium (az első előadást és a kerekasztalt leszámítva) zártkörű, jelentkezéses alaponválogatott részvevők számára meghirdetett rendezvény, befogadóképessége legföljebb 35 fő. Célközönsége a Kárpát-medencei magyar nyelvű egyetemisták, elsősorban a bölcsészeti és művészeti BA-képzések hallgatósága. A műhelybe 35 egyetemi hallgató kerülhet be, akik a képzés elvégzéséről oklevelet kapnak. A jelentkezést a Kárpát-medence magyar tannyelvű, bölcsészeti és művészeti képzést nyújtó egyetemei számára a szervezők hirdetik meg. A jelentkezés föltétele 5 ezer forint részvételi díj átutalása május 10-ig a Mika Sándor Egyesület bankszámlájára (számlaszám: 16200216 – 17061973). A részvevők a kollégiumi programok ideje alatt a képzések szabad látogatása mellett szállást és teljes ellátást kapnak.

A kollégium a Szekfű Gyula Szabadegyetem társrendezvénye. A szabadegyetem a fiatal történészekből álló Mika Sándor Egyesület rendezvénysorozata. Az egyesület hitvallása, hogy a kultúrát és a tudományt nemcsak művelni, hanem szervezni és közvetíteni is kell, mert csak így tölt heti be nemzeti hivatását. A szabadegyetem célja, hogy tudományos, interaktív és dinamikus fórumot teremtsen olyan történelmi problémák megvitatására, amelyek a hazai közbeszédet és a nemzeti közvéleményt foglalkoztatják. A kollégium szellemi hátországát az irodalom felől a Hitel folyóirat adja. A Hitel folyóirat a rendszerváltozás előtti nemzeti kezdeményezések közül az egyik első. Hitvallása szerint munkatársai az alapító atyáktól – Illyés Gyulától és Csoóri Sándortól – máig a magyarság életösztönének, lelkületének, stílusának megjavítására esküdtek föl. A Hitel célja, hogy kiadványaival és rendezvényeivel alkotó közeget teremtsen a nemzet örökségének és megújulásának mai lehetőségeit kutató értelmiségi körök számára, így az irodalom, a képzőművészet és a történelem tanulságainak igényes ötvözete révén olyan értékeket tárjon és kínáljon fel hitelesen a hazai közvéleménynek, amelyek nemzeti közösségünk önértelmezését és önbeteljesítését segítik.

Bővebb információ: ITT

publikálta:
612 publikáció
Avatar

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Vissza az oldal tetejére