Magyar Napló

Megjelent Filip Tamás: Nulladik nap című új kötete

.

Filip Tamás új, hatvanadik születésnapjára megjelenő kötete az elmúlt bő két év verstermését gyűjti egybe, címéül a fesztiválokról ismert kifejezést kölcsönözve, arra az átmeneti időintervallumra utalva, amikor a dolgok még a későbbiektől eltérően működnek, ugyanakkor már magukon viselik a valamivé válás jeleit: a várakozás nagy, érződik, hogy történni fog valami.

A hol drámai vagy komor, hol abszurdan ironikus vagy akár kifejezetten szarkasztikus hangvételű, stilárisan és tematikailag gazdag szövegvilágot a költő szemlélete teszi egységessé, miközben továbbra is egyaránt foglalkoztatja a világ egésze és töredékessége, keresetlenül is folyamatosan felfedezve a „hibát”, melynek megléte mellett is működik a létezés, ám szükségszerű a várakozás.

A hét, egymástól helyenként jól megkülönböztethető, témáival azonban néhány esetben összeérő ciklusba sorolt költemények a Filip-életműre jellemzően egyaránt bemutatnak kísérletező, extrém helyzeteket, lépnek a tapasztalásokon túl a megmagyarázhatatlan, a transzcendencia felé, mutatják be a nyelvi és szemléleti játékosság terepét, vagy épp irodalmi és egyéb kulturális utalásokkal, mások verseinek átírásával, vendégszövegekkel, az intertextualitás alkalmazásával gyakorolnak posztmodernségükben is szórakoztató gesztusokat. Revelatív újdonságot jelentenek és a költő eddigi világát – saját hangjával és ismerős eszköztárával együtt is – bizonyos módon meghaladják ugyanakkor a vallomásosság, személyesség, alanyiság szubjektív darabjai: a szerelem elmúlását körüljáró művek, a tragikumot csak megkarcoló, de objektivitásukban is szorongást interpretáló halálversek, és a szerző intimebb, gyermekibb lényét sajátos emelkedettséggel kifejező szövegek.

A kötet poétikai eszköztára, sokszínű összetettsége egyszerre hordja magában a töredékek és az egész megfigyelésének hajlandóságát, háttérben „a minden mindennel összefügg” érzésének diszkrét, ám folyamatos jelenlétével. A Filip Tamás által konstruált világ sok szempontból fedi a valóságost, azonban nyelvi regisztereivel, allúzióival és allegorikusságával, de szándékolt kifejezésmódjaival is egyaránt új dimenziókat nyit, s egyre táguló, mégis komplex, belakható univerzumot kínál az olvasó számára.

A kötet megrendelhető ITT

publikálta:
700 publikáció

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Vissza az oldal tetejére

Bankkártyás fizetés az UniCredit Bank rendszerén keresztül