Magyar Napló

Ábrahám Barna

(1967, Győr) az ELTE magyar–tör​ténelem, majd a PPKE szlovák szakán végzett, doktori fokozatot az ELTE­n szerzett Kelet­Európa XIX–XX. szá​zadi történel​méből. A PPKE Szla​visz​tika–Közép­Euró​pa Inté​zetének adjunktusa. Szakterülete a közép­európai nemzetek művelődéstörténete és nemzetté válásuk folyamata. Monográfiája: Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében (2004). Lapunk 2006. novemberi számában jelent meg Magyarságkép a XIX–XX. századi szlovák irodalomban című összeállítása.

Vissza az oldal tetejére